Om Hälsodagboken

Om Hälsodagboken

Logga in: Länk till Hälsodagboken

Vem kan använda Hälsodagboken?
För att kunna logga in och använda Hälsodagboken måste du vara inskriven på en klinik/mottagning som anslutit sig till PIDcare samt ha lämnat skriftligt samtycke till kliniken för registrering i PIDcare. När du fyller i Hälsodagboken så överförs delar av dina uppgifter automatiskt över till kvalitetsregistret PIDcare. Det är viktigt att du berättar hur du mår i Hälsodagboken – men du bestämmer vilka uppgifter du vill fylla i och hur ofta du vill använda Hälsodagboken.

Du bidrar med pusselbitar…
Uppgifter samlas in från din patient­journal, dels från dig själv via Hälsodagboken. I samman­ställningarna är du anonym. Genom Hälsodagboken som är kopplad till PIDcare skapas en helhetsbild, som inkluderar konsekvenser som exempelvis frånvaro från arbete/skola. Vid ev. kommande studier/forskning kan du blir till­frågad om du vill bidra. Deltagandet är fri­villigt och kommer inte att påverka den vård du får. Dina uppgifter skyddas av hälso- och sjukvårds-sekretessen. Uppgifter om dig får bara lämnas ut om det är klarlagt att varken du eller någon närstående kommer att lida om uppgiften lämnas ut. Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka uppgifter som har registreras om dig. En sådan ansökan ska vara skriftlig och undertecknad och skickas till kontaktpersonen för det nationella kvalitetsregistret. PIDcare certifieras och kvalitetsgranskas av Nationella Styrgruppen för kvalitetsregister, Sveriges Kommuner och Landsting.

Här kan du läsa mer om den webbaserade Hälsodagboken: pdf

Vilken utrustning behövs?

    • Dator, surfplatta eller mobiltelefon.
    • Mobilt BankID eller BankID på fil för inloggning

Länk till Hälsodagboken

Om du inte har tillgång till dator eller internet och inte har möjlighet att använda den webbaserade Hälsodagboken så kan du skriva ut en variant på dagbok och fylla i för hand. (pdf)