Kontakta oss

PIDcare
c/o Futurum – akademin för hälsa och vård
att. Prof. Janne Björkander
Region Jönköpings län
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
Tel: 010-241 00 00
E-post: info@pidcare.se