Om PIDcare

PIDcare – Nationellt kvalitetsregister samt ett stöd i den individuella vården av patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet.

Personal inom sjukvården strävar efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för patienterna. Kvalitetsregistret gör det möjligt att följa upp och förbättra vården för patienter med primära immunbrister. Förbättringsarbetet möjliggörs av alla patienters medverkan i registret och det skapas också möjlighet att jämföra resultat mellan olika delar av landet. Tillsammans gör vi vården bättre!

För medverkan i kvalitetsregistret PIDcare måste kliniken/mottagningen vara ansluten till PIDcare och patienten ha lämnat sitt skriftliga samtycke om sin medverkan.
Se lista på anslutna kliniker/mottagningar.

Samtycke till registrering av uppgifter i kvalitetsregistret PIDcare för patienter. (pdf)
Samtycke till registrering i i kvalitetsregistret PIDcare för vårdnadshavare. (pdf)

Samtycket lämnas/skickas till din klinik/mottagning och förvaras i din journal.

Här kan du läsa mer om PIDcare. (pdf)
Läs mer här om hur kliniker/mottagningar ansluter sig till PIDcare och vilka uppgifter som ska samlas in för registrering.PIDcare – A National Quality Register and support in individual care for patients with primary immune deficiency and / or increased susceptibility to infections.

About PIDcare. (pdf)

Consent Form for Registration in PIDcare. (pdf)