Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2023-10-17

Om PIDcare

PIDcare är ett nationellt kvalitetsregister för barn och vuxna med primär immunbrist.

PID är en förkortning av det engelska namnet på sjukdomsgruppen: Primary Immuno Deficiencies.

Registret startades 2012.

Syfte

Syftet med PIDcare är att samla in data som bidrar till kvalitetssäkring och förbättring av vården av patienter med primär immunbrist.

Insamlade data i PIDcare ska ligga till grund för:

  • Kvalitetsuppföljning av vården av patienter med primär immunbrist på nationell, enhets- och individnivå

  • Mätning av följsamhet till de nationella riktlinjerna

  • Jämförelser mellan behandlande enheter – säkerställa jämlik vård

  • Verksamhetsutveckling och förbättringsarbete gällande vården av patientgruppen

  • Uppföljning av medicinska och omvårdnadsinterventioner på kort och lång tid

  • Forskning och utveckling

 

Organisatorisk tillhörighet:

  • Centralt personuppgiftsansvarig /CPUA: Region Jönköpings län
  • Registercentrum SydOst (RCSO)