Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-06-06

Nationella riktlinjer

PIDcare:s variabler och kvalitetsmått kopplar till de nationella riktlinjerna för PID.

Registret utgår från de evidensbaserade riktlinjer för utredning, behandling och uppföljning som en arbetsgrupp inom Sveriges läkares intresseförening för primär immunbrist, SLIPI tagit fram. Riktlinjerna är granskade och accepterade av såväl patientorganisationen PIO som immunbristsjuksköterskornas organisation SISSI.

Flera av PIDcare:s styrgruppsmedlemmar deltar i arbetet med att ta fram och uppdatera riktlinjerna.

Variablerna i PIDcare revideras när riktlinjerna uppdateras vilket sker vartannat år.

Länk till riktlinjerna.

 

Lista med diagnoser som har en riktlinje publiceras i samband med uppdatering av riktlinjerna 2021 (under hösten).