Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-12-07

Hälsodagboken

Genom att använda Hälsodagboken bidrar du med viktiga pusselbitar för kvalitetssäkring och förbättring av immunbristvården.

Logga in: Länk till Hälsodagboken

Vem kan använda Hälsodagboken?

För att kunna logga in och använda Hälsodagboken måste du vara registrerad i PIDcare. När du fyller i Hälsodagboken så överförs delar av dina uppgifter automatiskt över till kvalitetsregistret PIDcare. Det är viktigt att du berättar hur du mår i Hälsodagboken – men du bestämmer själv vilka uppgifter du vill fylla i och hur ofta du vill använda Hälsodagboken.

Vad kan registreras i Hälsodagboken?

 • Självskattat hälsotillstånd
  EQ-5D-5L är ett standardiserat instrument för mätning av självskattat hälsotillstånd.

 • Symtom
  Symtomdagboken fyller du i veckovis. 

 • Antibiotikabehandling
  Behandling fylls i med typ av antibiotika och start-/slutdatum.

 • Immunglobulinbehandling
  Fylls i när du tagit behandling. Förutom uppgifter om behandlingen kan även biverkningar registreras.

 • Sjukdagar
  Dagar/perioder då du ej kunnat arbeta/studera på grund av sjukdom.

 • Vårddagar
  Dagar/perioder då du varit inlagt på sjukhus.

 • Vaccination
  Datum och typ av vaccination

 • Egna anteckningar
  Endast för eget bruk, förs ej över till registret

Läs mer om den webbaserade Hälsodagboken i informationsbroschyren.

Vilken utrustning behövs?

 • Dator, surfplatta eller mobiltelefon.
 • Mobilt BankID eller BankID på fil för inloggning

Logga in i Hälsodagboken: http://pidcare.halsodagboken.se/

Om du inte har tillgång till dator eller internet och inte har möjlighet att använda den webbaserade Hälsodagboken så kan du skriva ut en variant på dagbok och fylla i för hand. (länk kommer snart...)