Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-05-07

Nyheter och förändringar i Hälsodagboken

Här listas förändringar och driftstörningar i Hälsodagboken

Maj 2024

Inom kort (i maj) kommer det tyvärr kommer det inte vara möjligt att registrera i Hälsodagboken

Bakgrunden till detta är att BankID har nya krav på hur inloggningen ska ske och den nuvarande lösningen uppfyller inte kraven. IT-leverantören av Hälsodagboken har med kort varsel meddelat att det inte är tekniskt möjligt att genomföra uppdateringen.

Exakt datum för när inloggningen upphör är inte känt. Nuvarande besked är "när som helst i maj". Uppdaterad information kommer att finnas på denna sida.

PIDcare kommer snarast att påbörja arbetet med en ny Hälsodagbok. 

Februari 2024: 

Plattformen för Hälsodagboken är föråldrad och supportas inte längre från leverantören. Detta innebär att inga uppdateringar kan göras (t ex lägga till nya läkemedel). Arbete pågår under våren 2024 för att hitta en lösning för detta.

Förändringar 2024

Tillägg av registrerings-alternativ för Immun-globulinbehandling

Xembify

Under 2024 har det kommit ett nytt immunglobulinpreparat, Xembify 200 mg/ml. På grund av att plattformen för Hälsodagboken är föråldrad och inte längre supportas kommer detta läkemedel inte att kunna läggas till .

Tillfällig lösning: Registrera något av de andra preparaten med samma styrka, t ex Cuvitru eller Hizentra. Arbete med att finna en permanent lösning pågår.

Förändringar 2022

2022-05-03
Påfyllnadsdoser Covid-vaccin

Nu finns möjlighet att lägga in påfyllnadsdoser för covid-vaccination (=dos 4 och framåt).

Det kommer även finnas möjlighet att registrera Novavax dos 1, 2, 3 och påfyllnadsdoser.

Förändringar 2021

2021-11-04
3:e dosen Covid-vaccin

Nu finns möjlighet att registrera 3:e dosen Covid-vaccin. 

2021-10-11
Fel vid inloggning

Åter igen har det varit problem att logga in i Hälsodagboken. Problemet ska nu vara löst.

2021-03-26
Covidvaccination

Nu går det att registrera covid-19-vaccinationer:

Covid-vaccination:

  • Covid-19 Dos 1 – Pfizer/BioNTech
  • Covid-19 Dos 2 – Pfizer/BioNTech
  • Covid-19 Dos 1 – Moderna
  • Covid-19 Dos 2 – Moderna
  • Covid-19 Dos 1 – Astra Zeneca
  • Covid-19 Dos 2 – Astra Zeneca
  • Covid-19 Dos 1 – Annat vaccin
  • Covid-19 Dos 2 – Annat vaccin

Övriga vacciner kommer att läggas till när de blir tillgängliga i Sverige.

2021-03-26
Fel vid inloggning

Det fel som under ett par veckor gjorde att det inte gick att logga in i Hälsodagboken är löst. Inloggningen fungerar och det går även att registrera vaccinationer.