Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-04-27

För vårdpersonal

Kvalitetsregistret PIDcare startades 2012 med syftet att utveckla och säkra vårdens kvalitet för patienter med primär immunbrist.

Målsättning

Målet för PIDcare är att alla skall få lika vård i hela landet i enlighet med de nationella riktlinjer för utredning, behandling och monitorering som finns framtagna för personer med primära immunbrister. Riktlinjerna är utarbetade av Sveriges Läkares intresseförening för primär immunbrist (SLIPI).

SISSI, Sveriges Immunbristsjuksköterskors Intresseförening, har utarbetat riktlinjer kring immunglobulin-behandling och patientundervisning inför hembehandling.

Registret ger möjlighet att på klinik- och riksnivå mäta följsamhet till de nationella riktlinjerna. Varje ansluten enhet kan i realtid få ut information, vilket ger möjlighet att upptäcka förbättringsområden lokalt på varje klinik.

Anslutning av klinik till PIDcare

  • Kontakta registerhållare eller superadministratör för att ansluta kliniken till registret.
  • Utse klinikadministratör som har ansvar för användarhanteringen på kliniken samt tar emot viktig information för vidarebefordran till lämplig mottagare på kliniken.
  • Hämta hem PIDcare-broschyren med information till patienterna och dela ut den till patienter som ska registreras. 
  • Börja registrera.
  • Inmatade data kan sedan användas för kvalitetsuppföljning och verksamhetsutveckling på den egna kliniken.

Följande grunduppgifter är obligatoriska:

  • Patientens personnummer/reservnummer
  • Patientens diagnos
  • IgG - ursprungligt värde (om möjligt)
  • Immunglobulinbehandling: insättning, preparat, dos etc.

Inmatning av data

I samband med patientens sjukvårdsbesök och provtagningar för ansvarig sjukvårdspersonal över uppgifter från patientjournalen till kvalitetsregistret.

Patienten kan också själv bidra med uppgifter till kvalitetsregistret genom att använda den webbaserade Hälsodagboken. I Hälsodagboken dokumenterar patienten symtom, behandlingar och sin upplevelse av sitt hälsotillstånd över tid. Uppgifterna från Hälsodagboken förs automatiskt över till kvalitetsregistret.

Kontakta PIDcare för mer information