Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-05-07

Hälsodagboken upphör att fungera inom kort

Inom kort (i maj) kommer det tyvärr inte längre vara möjligt att registrera i Hälsodagboken

Bakgrunden till detta är att BankID har nya krav på hur inloggningen ska ske och den nuvarande lösningen uppfyller inte kraven. IT-leverantören av Hälsodagboken har med kort varsel meddelat att det inte är tekniskt möjligt att genomföra uppdateringen.
Exakt datum för när inloggningen upphör är inte känt. Nuvarande besked är "när som helst i maj". Uppdaterad information kommer finnas på sidan Nyheter om Hälsodagboken
PIDcare kommer snarast att påbörja arbetet med en ny Hälsodagbok.