Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-05-14

Datauttag

Process för att ansöka om datauttag från PIDcare för forskningsändamål


1. Kontakta PIDcare

Ta kontakt med PIDcare:s forskningsgrupp, info@pidcare.se, för att diskutera om det går att använda kvalitetsregistrets data. Då kan du också få veta om uttaget är förenat med kostnader.

Om forskningsprojektet inkluderar samkörning av olika datakällor, ta kontakt med dessa register och deras huvudmän innan du ansöker om datauttag för att öka kvaliteten i datauttaget och förbättra analys vid samkörning av data.

2. Etikprövning

Ansökan hos Etikprövningsmyndigheten (EPM).

3. Ansök om datauttag

Blankett för att ansöka om datauttag.
Glöm inte att ange vilken tidsperiod datauttaget ska omfatta.
Blanketten skickas till info@pidcare.se

4. Beslut om utlämnade av data

Ett beslut om utlämnande och avtal upprättas. Vid avslag ska möjlighet ges till skriftlig motivering. Möjlighet finns att överklaga beslutet.

5. Data lämnas ut

Data lämnas ut enligt överenskommelse. Utlämnande av data sker enligt ansvarig CPUA-myndighets förfarande.

6. Forska och redovisa resultat

Resultat redovisas till registret enligt avtalet.

7. Arkivera

Forskaren arkiverar sitt arbete i enlighet med forskningshuvudmannens riktlinjer och alla arbetskopior raderas.

 

Blankett för att ansöka om datauttag

PIDcare - Variabellista