Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-03-06

Om PID - primär immunbrist

Primär immunbrist (PID) är en osynlig sjukdom för omgivningen – men märkbar för den drabbade

Inom diagnosgruppen primära immunbrister finns såväl extremt sällsynta sjukdomar som sjukdomar som är relativt vanliga. Antalet diagnoser ökar ständigt och i dagsläget är mer än 500 sjukdomar definierade. I PIDcare registreras 538 diagnoser, fördelade på tolv diagnosgrupper. 

Primära immunbristsjukdomar är medfödda och kan visa sig redan vid födseln eller bryta ut senare i livet. Svårighetsgraden varierar, allt från allvarliga och livshotande tillstånd till lätta sjukdomar med knappast någon påverkan på individen. Sjukdomarna är oftast kroniska och livslånga, men de flesta personer med PID kan få lindring med rätt behandling. De allvarligaste formerna drabbar barn och för att ha god prognos måste de upptäckas och behandlas med stamcellstransplantation eller genterapi före ett års ålder.

Att ha en primär immunbrist innebär i de flesta fall att kroppen inte kan försvara sig mot ett eller flera smittämnen (bakterier, virus, svamp och parasiter) på effektivt sätt. Hos många leder detta till täta och ofta långdragna infektioner. Det beror på att det finns ett fel eller en brist någonstans i de celler och substanser som vårt immunsystem består av. Vid immunbrist kan också samspelet mellan olika delar av immunsystemet vara bristfälligt vilket gör att personer med PID ofta förutom infektioner har autoimmuna fenomen och allergier.

Varningstecken

Klicka på bilden för att göra den större

Varningstecken hos vuxna och barn