Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-04-12

Stödorganisationer

Intresseföreningar för läkare, sjuksköterskor och patienter:

 

SLIPI logo Sveriges läkares intresseförening för primär immunbrist, SLIPI
Mer information om SLIPI:s målgrupp, syfte och arbetssätt, dess styrelse samt hur du som läkare blir medlem finner du på SLIPI:s hemsida: slipi.nu
SISSI logo Sveriges Immunbristsjuksköterskors intresseförening, SISSI
SISSI:s övergripande mål är att höja kompetensen avseende vård av patienter med primära immunbristsjukdomar genom att tillgodose sjuksköterskornas behov av att hålla sig à jour med utvecklingen inom området. Mer information finns på SISSI:s hemsida: sissi.nu
Primär immunbrist organisationen PIO logo

PIO, Primär immunbrist organisationen
PIO är en organisation för personer med medfödd immunbrist, anhöriga, sjukvårdspersonal och andra intresserade.
Läs mer på PIO:s hemsida pio.nu