Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-05-22

Instruktion för lokalt datauttag för kvalitetsäkring/utveckling

I PIDcare finns det flera sätt att ta fram data för kvalitetsuppföljning/-utveckling på kliniknivå. Alla användare kan ta fram uppgifter för den egna kliniken. Se under respektive flikar nedan för detaljerade instruktioner om hur statistik/data tas fram

Kvalitetsäkringsfliken 

Uttag härifrån lämpar sig bäst för att:

  • Jämföra sin egen enhets resultat med övriga enheter i Sverige totalt.
  • Se hur väl PIDcare:s process- och resultatmått uppfylls av den egna enheten och övriga Sverige totalt.
  • Ta fram statistik, t ex hur många som står på immunglobulinbehandling, hur många som har en viss diagnos etc.

På de flesta sidorna inom Kvalitetssäkringsfliken är det möjligt att välja för vilket datum statistiken ska visas. Om inget annat anges är det data för aktuella patienter det angivna datumet som visas. 

Frågeformuläret

I frågeformulärt görs ett eget urval av data. Här kan man välja om man endast vill ta fram data för aktuella patienter eller om det ska vara enhetens samtliga patienter, dvs även avskrivna och avlidna.

När urvalet gjorts kan en excel-rapport genereras. Det finns olika rapporter att välja på beroende på vilken data som önskas.

Datauttag för forskning

Om datauttaget gäller forskning ska ansökan lämnas in till styrgruppen enligt rutin. Se sidan "För forskare"