Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2023-04-13

Registermanual

För närvarande finns instruktioner för hur vissa diagnoser ska registreras. Målet är att alla diagnoser som finns upptagna i SLIPI:s riktlinjer ska ha en registreringsinstruktion.

Registrering av:

Behörighet till PIDcare inkl användarhantering, behörighetskontroll, åtkomst