Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2022-06-06

Registermanual

För närvarande finns instruktioner för hur vissa diagnoser ska registreras. Målet är att alla diagnoser som finns upptagna i SLIPI:s riktlinjer ska ha en registreringsinstruktion.

Registrering av: