Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2023-12-12

GDPR

Samtycke

Det behövs inget skriftligt samtycke för att registrera patienten i kvalitetsregister. Det räcker med att man uppfyllt informations- och dokumentationsskyldigheten enligt nedan. Patienten har rätt att avstå från registrering. 

Informations- och dokumentationsskyldighet

  • Vårdgivare är lokalt personuppgiftsansvariga (LPUA) för sin behandling av personuppgifter i ett kvalitetsregister och har därmed en informationsskyldighet enligt både patientdatalagen och dataskyddsförordningen. Är informationsskyldigheten inte uppfylld är behandlingen av personuppgifter i ett kvalitetsregister inte tillåten.
  • Att information lämnats till patienten ska dokumentation i journalen. Enligt lokala direktiv för kvalitetsregister på kliniken; journalanteckning,  information i kallelser, särskilda sökord för samtycke etc.

Rekommendationer kring information till patient

  • Vårdgivare rekommenderas att tillhanda informationen i en kallelse till vårdbesök eller i annan skriftlig kommunikation med patienten. 
  • Är kallelsen (motsvarande) skriftlig och skickas med brev kan den innehålla en kort information om personuppgiftsbehandlingen i det specifika kvalitetsregister där patientens uppgifter registreras samt en hänvisning till antingen vårdgivarens eller aktuellt registers hemsida där en fullständig information finns om personuppgiftsbehandlingen. Vårdgivare ska också vara beredd att lämna fullständig information vid vårdbesöket på den registrerades begäran, t.ex. i ett informationsblad.
  • Skickas kallelse till eller påminnelse om vårdbesök per sms till patienten rekommenderas att också det innehåller en kort information om behandlingen av personuppgifter i kvalitetsregister och en länk till vårdgivarens hemsida eller kvalitetsregister.se med allmän information om kvalitetsregister och enskildas rättigheter.

Informationsmaterial om PIDcare

På sidan "Dokument" finns:

  • Olika typer av informationstexter som kan klistras in i kallelser/sms samt en patientinformation.
  • Rutin och blankett för avregistrering, rättelse eller radering.

 

Läs även information från SKR