Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2022-06-04

Planerad och pågående utveckling

Här listas de förändringar där utveckling pågår/planeras

Pågående utveckling

   

Datakvalitet/
validering

Påbörjas: december 2021 

Beräknas klart:
Sommar 2022

Kvalitetssidorna i registret ska kompletteras med en sida för redovisning av datakvalitet. Sidan ska bl.a. visa bortfall, flaggning för orimliga värden (med möjlighet att godkänna dessa om de ändå är korrekta). Registret kommer också att gås igenom för att identifiera fler variabler där logiska kontroller kan appliceras. En förstudie påbörjades under 2021.

Immunglobulin-behandling: mg/kg samt per klinik

Påbörjad: 2018

(pausat 2019-2020)

Planeras klart: vinter 2021/2022

Beräkning av immunglobulinbehandling: dos i mg/kg /individ, medelvärde mg/kg/diagnos och total förbrukning av immunglobulin per klinik. 

Planerad utveckling